SKŽ přeje všem našim židovským přátelům pokojný a radostný Svátek světel, Chanuka sameach! A všem, kdo rozjímají v adventní době, přejeme pokoj a naději Božího příklonu ke svému stvoření. Kéž se nám všem rozsvítí ve svátečních světlech i víra v Boží milosrdenství a kéž toto milosrdenství dokážeme nést dál a pravdivě o něm svědčit.