Vytisknout

Společnost křesťanů a Židů a přeje všem našim židovským bratřím a sestrám požehnaný Svátek nekvašených chlebů, svátek Božího příklonu ke svému lidu a vyvedení z otroctví.