V pondělí 1. února se od 16hod v Domě Obce křesťanů (Na Špejchru 3, Praha 7) bude konat setkání k příležitosti Světového týdne mezináboženské harmonie, letos s mottem: "Role náboženství v 21. století při vytváření světa míru – náboženství jako zdroj smíření a řešení konfliktů".

Jménem Společnosti křesťanů a Židů společně s Univerzální federací míru, Spolkem pro mezináboženský dialog, Mozaiky o. s. Platform Dialog a Obcí křesťanů v Praze Vás na toto setkání srdečně zveme.

Více info a REGISTRACE zde:

http://upf.cz/index.php/kalendar-akci/details/93-tyden-mezinabozenske-harmonie-2016

a v pozvánce na Facebooku.

SKŽ přeje všem našim židovským přátelům pokojný a radostný Svátek světel, Chanuka sameach! A všem, kdo rozjímají v adventní době, přejeme pokoj a naději Božího příklonu ke svému stvoření. Kéž se nám všem rozsvítí ve svátečních světlech i víra v Boží milosrdenství a kéž toto milosrdenství dokážeme nést dál a pravdivě o něm svědčit.

Nové 73. číslo Revue SKŽ věnované tématu 50. výročí od vydání deklarece Nostra Aetate Druhým vatikánským koncilem najdete v rubrice Revue SKŽ. Číslo vychází s laskavou finanční podporou Nadačního fondu obětem holocaustu (NFOH), Karla Schwarzenberga, kardinála Dominika Duky a členských příspěvků. Příjemné čtení!

Společnost křesťanů a Židů chce tímto vyjádřit svou hlubokou soustrast a soucit se všemi, koho listopadové teroristické útoky bezprostředně zasáhly - s pozůstalými po obětech, s Pařížany, s Francouzi. Spolu s našimi muslimskými bratry a sestrami, kteří stejně jako my útoky ostře odsuzují, se modlíme za všechny, kdo v souvislosti s terorismem trpí. Útoky v Paříži jsou neospravedlnitelnými činy hrůzy lidí zmanipulovaných nenávistí. Kéž Všemohoucí Bůh vede naše mysli, srdce, slova, ale i činy, abychom tak i my mohli v moudrosti a v naději bojovat proti od strachu a nenávisti.

Za SKŽ Zora Nováková, předsedkyně