Za finanční podporu:

 • kardinálu Dominiku Dukovi
 • Nadačnímu Fondu Obětem Holocaustu
 • Ministerstvu kultury ČR
 • Nakldatelství P3K
 • Karlu Schwarzenbergovi

Za spolupráci:

 • sboru ČCE v Berouně
 • Židovskému muzeu v Praze
 • Evangelické teologické fakultě UK
 • Husitské teologické fakultě
 • farnostem v Libčicích
 • farnosti sv.Tomáše na Malé Straně

 

Bankovní spojení:

ČSOB, Na Poříčí 24, 115 20 Praha 1,

číslo účtu: 579709683/0300