Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v sekci Revue SKŽ je ke stažení nejnovější číslo našeho časopisu tentokrát na téma Exodus. Číslo vychází s laskavou podporou Nadačního fondu obětem holocaustu. Za redakční radu přeji příjemné čtení! ZN

Dnes je Mezinárodní den památky obětí Holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti.
Včera v úvodní řeči před koncertem ve Španělské synagoze u příležitosti tohoto dne zaznělo mimo jiné, že navzdory nenávisti, strachu a vlastnímu riziku se v průběhu 2. světové války našli takoví lidé, kteří pomáhali svým židovským bratrům a sestrám, blízkým i vzdáleným, a díky nim někteří mohli být účastni i včerejšího koncertu. Na takových lidech stojí svět. Kéž i my dnes nacházíme takovou odvahu tváří v tvář bezpráví a nenávisti.

Vážené členky a členové SKŽ, milí příznovci a přátelé,

přijměte prosím pozvání na výroční valnou hromadu SKŽ, která koná v úterý 27. 6. 2017 v kavárně Marathon (Černá 9, Praha 1) od 16hod. Kromě projednání výročních zpráv o činnosti a o hospodaření se budete moci dozvědět více o naší společnosti, jak se zapojit apod. Na místě budou též výtisky starších čísel našeho časopisu Revue SKŽ.
Za výbor SKŽ
Zora Nováková

Společnost křesťanů a Židů přeje všem svým členům a členkám i všem našim přátelům radostné, pokojné a požehnané prožití svátků Chanuky a Vánoc a vše dobré do Nového roku 2017!

חג חנוכה וחג המולד שמח לכולם