Po delší odmlce oznamujeme, vydání 81. čísla Revue SKŽ. Jeho hlavním tématem je biblická kniha Kazatel − Kohelet. Dotýká se citlivých témat historie křesťanství, Židů. Připomíná ekumenickou konferenci z roku 1982 v Limě a její dokumenty.

Vyšlo 80. číslo jehož hlavním tématem je Pesach, jeden z nejdůležitějších židovských svátků. Křesťanské velikonoce z tohoto svátku vychází a berou ho jako předobraz vysvobození z otroctví nejen židovského národa v Egyptě, ale i celého světa z otroctví hříchu.

Srdečně zveme na 7. ročník mezináboženského a mezikulturního festivalu Stánek míru, který se bude konat v neděli 20. 10. 2019, 21. Tišri 5780, tentokrát v Praze Kobylisích (areál farské zahrady evangelického kostela, U Školské zahrady 1). Letos na téma "Má-li být nastolen mír mezi člověkem a člověkem, je nejprve potřeba,
aby byl nastolen mír mezi člověkem a Bohem a mír člověka se sebou samým" (M. J. Hus). Těšit se můžete na židovské písně, romské tance, panelovou diskuzi, nevšední občerstvení a tradičně příjemnou atmosféru.

https://www.facebook.com/events/2608063102590183/?active_tab=about

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v sekci Revue SKŽ je ke stažení nejnovější číslo našeho časopisu tentokrát na téma Exodus. Číslo vychází s laskavou podporou Nadačního fondu obětem holocaustu. Za redakční radu přeji příjemné čtení! ZN