Srdečně zveme na 7. ročník mezináboženského a mezikulturního festivalu Stánek míru, který se bude konat v neděli 20. 10. 2019, 21. Tišri 5780, tentokrát v Praze Kobylisích (areál farské zahrady evangelického kostela, U Školské zahrady 1). Letos na téma "Má-li být nastolen mír mezi člověkem a člověkem, je nejprve potřeba,
aby byl nastolen mír mezi člověkem a Bohem a mír člověka se sebou samým" (M. J. Hus). Těšit se můžete na židovské písně, romské tance, panelovou diskuzi, nevšední občerstvení a tradičně příjemnou atmosféru.

https://www.facebook.com/events/2608063102590183/?active_tab=about

Vážené členky a členové SKŽ, milí příznovci a přátelé,

přijměte prosím pozvání na výroční valnou hromadu SKŽ, která koná v úterý 27. 6. 2017 v kavárně Marathon (Černá 9, Praha 1) od 16hod. Kromě projednání výročních zpráv o činnosti a o hospodaření se budete moci dozvědět více o naší společnosti, jak se zapojit apod. Na místě budou též výtisky starších čísel našeho časopisu Revue SKŽ.
Za výbor SKŽ
Zora Nováková

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v sekci Revue SKŽ je ke stažení nejnovější číslo našeho časopisu tentokrát na téma Exodus. Číslo vychází s laskavou podporou Nadačního fondu obětem holocaustu. Za redakční radu přeji příjemné čtení! ZN

Dnes je Mezinárodní den památky obětí Holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti.
Včera v úvodní řeči před koncertem ve Španělské synagoze u příležitosti tohoto dne zaznělo mimo jiné, že navzdory nenávisti, strachu a vlastnímu riziku se v průběhu 2. světové války našli takoví lidé, kteří pomáhali svým židovským bratrům a sestrám, blízkým i vzdáleným, a díky nim někteří mohli být účastni i včerejšího koncertu. Na takových lidech stojí svět. Kéž i my dnes nacházíme takovou odvahu tváří v tvář bezpráví a nenávisti.