Dnes je Mezinárodní den památky obětí Holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti.
Včera v úvodní řeči před koncertem ve Španělské synagoze u příležitosti tohoto dne zaznělo mimo jiné, že navzdory nenávisti, strachu a vlastnímu riziku se v průběhu 2. světové války našli takoví lidé, kteří pomáhali svým židovským bratrům a sestrám, blízkým i vzdáleným, a díky nim někteří mohli být účastni i včerejšího koncertu. Na takových lidech stojí svět. Kéž i my dnes nacházíme takovou odvahu tváří v tvář bezpráví a nenávisti.