Nové 73. číslo Revue SKŽ věnované tématu 50. výročí od vydání deklarece Nostra Aetate Druhým vatikánským koncilem najdete v rubrice Revue SKŽ. Číslo vychází s laskavou finanční podporou Nadačního fondu obětem holocaustu (NFOH), Karla Schwarzenberga, kardinála Dominika Duky a členských příspěvků. Příjemné čtení!

SKŽ přeje všem našim židovským přátelům pokojný a radostný Svátek světel, Chanuka sameach! A všem, kdo rozjímají v adventní době, přejeme pokoj a naději Božího příklonu ke svému stvoření. Kéž se nám všem rozsvítí ve svátečních světlech i víra v Boží milosrdenství a kéž toto milosrdenství dokážeme nést dál a pravdivě o něm svědčit.

Společnost křesťanů a Židů vyjadřuje soustrast rodinám všech zavražděných při nedávných teroristických útocích ve Francii. Jsme přesvědčeni, že život každého člověka je jedinečný a nenahraditelný. Je proto tragédií nás všech, když jsou lidé vražděni, stejně jako to, že jiní lidé obětují své životy násilí. Zároveň vyjadřujeme hlubokou úctu odvaze všech lidí, bez jejichž statečnosti a vůle aktivně se postavit agresi by bylo obětí mnohem více. Nejen události ve Francii, ale také ty mediálně méně známé v Nigérii, Sýrii, Iráku, Iránu, Izraeli a v dalších zemích, které musejí čelit útokům extremistů, jsou pro nás výzvou, abychom se snažili působit ve smyslu vzájemného porozumění a respektu lidí z různých náboženství.

To však nestačí. Pokud o to budeme usilovat pouze jako malá skupina lidí bez podpory našich souvěrců a bratří a sester jiných vyznání, příliš toho nezmůžeme. Prosíme proto širokou veřejnost bez rozdílu vyznání a světového názoru, abychom se - jeden každý, jedna každá z nás - snažili jednat rozvážně a s úctou k druhým, nenechali se ovládnout předsudky, záští či touhou po pomstě, ale naopak podporovali takové mezilidské chování, které vede ke vzájemnému poznání a tak i míru. Násilí je nepřítelem nás všech. Nechť nám k tomu pomáhá Ten, jehož ve svých různých vyznáních vzýváme.

Společnost křesťanů a Židů chce tímto vyjádřit svou hlubokou soustrast a soucit se všemi, koho listopadové teroristické útoky bezprostředně zasáhly - s pozůstalými po obětech, s Pařížany, s Francouzi. Spolu s našimi muslimskými bratry a sestrami, kteří stejně jako my útoky ostře odsuzují, se modlíme za všechny, kdo v souvislosti s terorismem trpí. Útoky v Paříži jsou neospravedlnitelnými činy hrůzy lidí zmanipulovaných nenávistí. Kéž Všemohoucí Bůh vede naše mysli, srdce, slova, ale i činy, abychom tak i my mohli v moudrosti a v naději bojovat proti od strachu a nenávisti.

Za SKŽ Zora Nováková, předsedkyně

Zveme Vás na křesťansko-muslimsko-židovskou večeři s názvem Společně za jedním stolem, která se bude konat ve čtvrtek 5.2. 2015 od 18 hod ve sboru ČCE, Korunní 60, Praha 2.
Bude zajištěn i program pro děti.