Společnost křesťanů a Židů chce tímto vyjádřit svou hlubokou soustrast a soucit se všemi, koho listopadové teroristické útoky bezprostředně zasáhly - s pozůstalými po obětech, s Pařížany, s Francouzi. Spolu s našimi muslimskými bratry a sestrami, kteří stejně jako my útoky ostře odsuzují, se modlíme za všechny, kdo v souvislosti s terorismem trpí. Útoky v Paříži jsou neospravedlnitelnými činy hrůzy lidí zmanipulovaných nenávistí. Kéž Všemohoucí Bůh vede naše mysli, srdce, slova, ale i činy, abychom tak i my mohli v moudrosti a v naději bojovat proti od strachu a nenávisti.

Za SKŽ Zora Nováková, předsedkyně