Vyšlo 80. číslo jehož hlavním tématem je Pesach, jeden z nejdůležitějších židovských svátků. Křesťanské velikonoce z tohoto svátku vychází a berou ho jako předobraz vysvobození z otroctví nejen židovského národa v Egyptě, ale i celého světa z otroctví hříchu.