Společnost křesťanů a Židů, Černá 9, 115 55 Praha 1