1. Poslání
1.1. Společnost křesťanů a Židů (dále SKŽ) je nevýdělečná organizace pro dorozumění a spolupráci mezi křesťany všech konfesí a Židy se sídlem v Praze.

1.1.1. SKŽ vychází ve své činnosti ze společných duchovních kořenů křesťanů a Židů, z jejich pozitivních vztahů v minulosti,