Všem našim židovským prátelům srdečně přejeme dobrý a sladký Nový rok 5777!
לכל חברינו היהודיים מאחלים שנה טובה ומתוקה