Společnost křesťanů a Židů přeje všem, kdo se chtějí v tomto čase zastavit a rozjímat, pokojný Advent.